Digital Marketing

Lions Club Sofia Vitosha

Digital Marketing
Case Study

Общност и позициониране в социалните мрежи

Представянето на организация с идеална цел в социалните мрежи е предизвикателство за маркетинг експерта, работещ по стратегическото позициониране и разпространение на идеи и проекти, които се нуждаят не от реклама, но от вдъхновено послание, с което да предизвикат интерес към социално значими каузи и да привлекат съмишленици. Балансът между идеи, идеали и практични стъпки (доброволчество, набиране на средства, излагане на каузи, разширяване на общността) изисква разработка на статично и динамично съдържание, което умело да представи всеки от тези елементи.

Започнахме с „атмосферата“ и „температурата“ на страницата, която членовете й създават и която ги обединява в единна група:

НИЕ СМЕ ОБЩНОСТ

 • Имаме общи интереси
 • Общи цели
 • Подкрепяме общи ценности
 • Хора с различна възраст
 • Различен социален статус
 • С единна идея – принос, подкрепа, помощ, протегната ръка
 • В общността разчитаме на взаимопомощ, положителна нагласа и висока оценка един към друг
 • Приветстваме разнообразието и индивидуалната идентичност
 • Ние сме приятели

Комбинирахме я с набелязаната от тях Цел на Фейсбук страницата:
• Да информира членовете за случили се и предстоящи събития
• Да дава гласност на дейността си като обществено отговорна и значима общност
• Да привлече съмишленици и нови членове

 

И на тази база развихме концепцията за периодично, ритмично, пълноценно като честота, информативност и провокиращо активност СЪДЪРЖАНИЕ, което разделихме на две – статично, вписано еднократно от администратор и динамично – като микс от постинги (и други формати, които социалните мрежи позволяват).

 

Като статично съдържание обособихме:
• Периодична промяна на cover photo
• Създаване на custom made pages – за описание на цялостната дейност на клуба (мисия, общност) + допълнителни в случай на нужда (напр „Нашата кауза 2017“)
• Редакция на статично съдържание (контакти, мисия, линкове, адреси)
• Галерии

 

Концепцията си за динамично съдържание обобщихме в следните две посоки
• Събития
• Постове на стената (и максимална видимост в news feed-а на членовете на групата)

 

 

ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА

 • Полезна
 • Информативна
 • Мотивираща се
 • Интересна
 • Забавна
 • Емоционално докосваща
 • Визуална
 • Визионерска
 • Целяща привличане на съмишленици
реклама

В посока платена реклама: определихме бюджет и посока на рекламните усилия: харесвания на страницата/генериране на лайкове от реална аудитория.

дейност

След анализ се спряхме на адекватен спрямо аудиторията, настояща и бъдеща, Постинг микс (медиен микс на съдържание): 8:2 (10) по 1 на седмица или на 10 дни със следните параметри:

2 съобразени с целта (привличане на съмишленици/ с покана/ с call to action) постинга, информативни, популяризиращи, мотивиращи

8 интересни, забавни, емоционално въздействащи, любопитни, интересни постинга (генерират трафик и активност, държат страницата „жива“ и спомагат генеричното й появяване в news feed-а на нейните членове)

Този медиен микс бе подробно разширен до 20 конкретни примерни постинги цитирани в концептуалното предложение към Лайънс клуб (не са цитирани в този казус).

В резултат от следването на описаната по-горе концепция и с последователното прилагане на препоръките в конкретно изработения маркетинг план, страницата на клуба увеличи броя на посещенията от членове на страницата, максимизира процентът „видяни постове“, увеличи аудиторията си и подобри представянето си в социалната мрежа като основен канал за комуникация.

Previous

Home Boutique

Next

TRUEresult