Digital Marketing

TRUEresult

Case Study

TRUEresult – глюкомер с кауза

Глюкомерите на американско-японската компания NIPRO не се нуждаят от представяне на Европейския пазар. Въпреки, че в различни страни те носят различно име, зад тях стои прецизното качество на медицински производител, чийто бюджет за проучвания и развитие за изминалата (2015г) е в размер на US$ 52.1 млн. и успешния съюз на американските технологии с японския перфекционизъм.

 

Всяко представяне на нов продукт на пазара на медицинска техника за ползване у дома поставя въпроса за директна комуникация относно неговите предимства и качества с крайния потребител, в чийто интерес е да вземе информирано решение. За диабетно болния глюкомерът е продукт от първа необходимост и апарат, на чиито надеждност и качество трябва да разчита – коректно измерване, удобство при използване, сигурност и издръжливост.

 

TRUEresult преминава всички задължителни производствени и тестови изпитания, но за да се изтъкнат неговите реални предимства и тъй като производителя приема напълно сериозно обратната връзка с цел подобрения, при въвеждането му на българския пазар местния представител на марката провежда два важни теста: тест с широк спектър потребители, включително такива, за които измерването на кръвната захар не е необходимост; с цел подобряване на продукта (в резултат от тази обратна връзка се реализират няколко промени) и тест в клинични лаборатории, в които резултатите от TRUEresult и професионалните лабораторни уреди на Roche потвърждават изключително коректното измерване на глюкомера, съпоставено с професионалните измервателни уреди.

 

Обичайно запознаването с нова медицинска апаратура за домашна употреба върви редом с представянето й пред професионално запознатите със заболяването лица – лекари, фармацевти, продавачи на медицинска техника за домашна употреба (които преминават обучение по предложение на фирмата-вносител – CHRONO) и всякакъв вид разпространители – съветници и канали, през които минава не само разпространението, но и важното при вземане на решение одобрение и препоръка от професионално лице. TRUEresult минава и по този класически маршрут, предоставяйки технически специфики, статистики и данни за глюкомера, които са същинската причина той да е наречен първокласен продукт.

 

В работата си с TRUEresult 6 ELEMENTS премина през всички гореописани стъпки и първоначално съобрази своя маркетинг план със задължителното за продукта първоначално представяне на пазара, като успешно покри всички изисквания и предпочитания на фирмата-вносител.

 

Какво повече можеше да се направи за продукт, чиито качества са достатъчно убедителни както за професионалиста, така и за крайния потребител и чиято позиция на пазара е стабилна и възходяща? Разбира се, той да бъде „впрегнат“ да послужи в некомерсиална среда, в полза на кауза или кампания, за чиято обществена гласност би допринесъл и подкрепил.

 

Такава кауза за нас се оказа стигмата „диабетно болен“. Макар не така ярко изразена, както е при някои заболявания, които са приоритет в посока информираност в световен мащаб, болестта диабет все още се прочита като свързана с редица ограничения и диабетно болните споделят за случаи на дискриминация, като например любезен, но категоричен отказ от прием на диабетно болно дете в детска градина, отказ от наемане на служител, в чиято рутина е ежедневното измерване на кръвна захар и последстващото го инжектиране на инсулин; диабетните заболявания все още се оказват пречка за нормалното приемане на болния като пълноценен служител, сътрудник, съученик и като цяло – пълноценна част от обществото.

В търсенето си на полезност 6 ELEMENTS съвместно с CHRONO разработи и разпространи брошури в две посоки – информираност на обществото за болестта диабет и информираност на самите диабетно болни за техните права, достъп до грижи и социална ангажираност на институциите.

Всеки от тези два инфо потока целеше, от една страна, да допълни познанията, да разчупи предразсъдъците и в крайна сметка да доведе до нужното емпатично приемане и разбиране на болния от диабет, без да задвижва онези неволни механизми на състрадание, които са дразнещи за заболелия; и от друга, да направи ясни правата на диабетно болните.

 

Кампанията за социална и здравна информираност бе придружена с крос-кампания „Да готвим заедно (за диабетно болни)“ в която водещ производител на здравословни захарни изделия показа нагледно пред родители на диабетно болни деца многото възможности за отлична храна, съобразена със специфичната за болестта диета, в симулация на готварски курс, в който акцент бе съчетанието от продукти до постигането на вкусна за децата храна, която се приготвя лесно и не носи рискове.

 

Резултатите от ефективността на кампанията (подадени към CHRONO) бяха повече от задоволителни; глюкомерът TRUEresult бе представен с ненатрапчив акцент и в малък обем от общото съдържание на разпространяваните материали, така че бе по-трудно да свържем съществено нарастващите продажби с конкретния канал и кампании. Полезността на кампаниите бе същинския позитивен маркетинг ефект, в който наред с продукта, получавахме радушно приемане от страна на крайните респонденти, а статистиките за посещаемост, достигната аудитория, обратна връзка и ефект бяха по-незначителната част спрямо реакцията на потребители и участници – емоционално заредените свидетелства, които офисът на CHRONO получаваше.

 

За нас това бе една от най-образователните, обществено полезни кампании, в които имахме истинско удоволствие да се включим.

Previous

Lions Club Sofia Vitosha

Next

Visual Harvesting