Digital Marketing

Visual Harvesting

Case Study

Visual Harvesting

Visual harvesting или graphic facilitation изкуството да съхраниш думите в изображения, втори план на стандартните бележки и записи от срещи, конференции и дискусии отваря цяла нова глава в начина по който разбираме, запомняме и съхраняваме изреченото и решеното по време на среща.

Следвайки съвременните тенденции класическата семантична мрежа да се обогатява с визуално съдържание (територия, традиционно запазена за детската литература и материали), visual harvesting-ът е изключително успешен начин да обособите важни точки от дискусията, да запаметите по-лесно ключови моменти и решения и да проследите линията на развитие на една или няколко идеи.

Освен всичко, той е забавен по начин, по който записките от една среща не могат да бъдат.

-

Ние сме създадени да възприемаме по-лесно съчетанието от образи и текст и ако обичате съвременните технологии и иновации, които са гъвкави и приспособени към естествената посока на ума и възприятието, можете да се възползвате от възможностите на „визуалната жътва“ и във вашия офис.

Анелия Баренска, илюстратор, работи по visual harvesting по време на среща.

„Visual harvesting-ът не е комикс, нито илюстрация, той е синтез от слушане, извеждане на основни точки от съдържанието, обединението им в повествователна линия и пресъздаването им в лесни за запомняне серии от картинки“.

-

Visual harvesting и graphic facilitation в София и страната можете да проведете с професионални фасилитатори от 6 ЕЛЕМЕНТА.

Графично повествование, графична фасилитация, графични бележки, визуална жътва, визуален харвест, визуално резюмиране, визуално резюме

Previous

TRUEresult

Next

Илюстрации към медицинска брошура