Brand, design and creative, Digital Marketing

Маркетинг отдел?
Това е минало

Marketing 2020

Дистанционният труд е тук, за да остане

Извънредното положение ограничава, но и дава шанс на новите модели на работа и сътрудничество. Много компании за първи път прилагат дистанционната работа в екип, търсейки успешната формула за ефективност, която не изисква наличието на служител в офиса. Карантината, социалната изолация и извънредното положение, като цяло, установиха нови принципи на сътрудничество в международен план – и те са тук, за да останат.

Намален бюджет за реклама и съкращения в отделите маркетинг и продажби

Извънредното положение раздели пазара на стоки и услуги по важност: увеличи се търсенето, съответно и предлагането на съществено важни продукти, като храна, лекарства и санитарни материали и услуги като доставки до дома и Интернет потребление, като в същото време, вторични по важност стоки и услуги се елиминираха напълно или отложиха във времето.

Обемът на втория тип продукти и услуги е значителен като потребление и пазар, което наложи спешни мерки за адаптация към кризата: съкращения на отдели и персонал, намаляване на разходите, предоговаряне на кредити, намаляване на работното време и паузиране или пълно спиране на рекламни и маркетинг кампании.

Пауза или пълно прекратяване на дейността

Прогнозите за предстоящите месеци оформят две тенденции: позитивният прочит на кризата търси ресурс в потребителското поведение, което създава системата на търсене и предлагане, според което, всяка необходима покупка е отложена във времето. Отлагането на продажба затруднява бизнеса, заради текущите разходи, кредити, доставки на суровини и др. но не означава, че фирмите трябва да прекратят дейност – това не е от полза за никой. За някои компании дейността се превръща в хиберниране, оцеляване с минимален разход и ресурс, други се възползват от възможността да градят лоялност с клиентите, предлагайки по-ниски цени, безплатни доставки, безплатен достъп до ресурси и др.

Песимистичният вариант за развитие на бизнеса разглежда класическите постановки на механизма на срива – взаимната зависимост на съкратената работна ръка, намаляването на приходите, намаляване на продажбите и отказът от услуги –  порочният кръг, който унищожава икономиката.  Според много анализатори, финансово-икономическата криза тепърва предстои и корените ѝ се крият в цикличността на икономическия жизнен цикъл: не съществува механизъм на общ, непрекъснат растеж и сега е времето за спад. Песимистичният вариант има и своите светли надежди, като тази, че кризата ще елиминира конкурентите и че на правителствено ниво, държавата ще предприеме необходимите мерки спадът да не се превърне в срив.

Предстоящото развитие на икономическата ситуация вероятно ще включи и двата сценария за различни индустрии и сектори.

Успява ли бизнесът да запази продуктивния темп на работа когато домът се превърне в офис?

Според много от анализаторите, дистанционната работа е една от промените, с които няма да се разделим след кризата. Осемчасовото разположение на служител в офиса не го прави по-ефективен, напротив –  разтегля във времето изпълнението на възложените задачи. В ситуацията на физическо „неприсъствие“ служителят свиква с новите изисквания: не е важно за колко време се е справил, стига да осигури навременна доставка на услугите, за които е нает. А когато фокусът е ефективност и служителят се е справил и без да присъства физически, работодателят е доволен.

Дистанционната работа се утвърждава като основен модел на сътрудничество и възможностите, които разкрива, формират нов етап в начина, по който оперира един отдел. Предразсъдъците и опасенията, с които до сега компаниите се отнасяха към дистанционния труд, вече могат да се преразгледат в реална среда с прецедент.

Маркетинг отдел или маркетинг агенция? А защо не най-доброто от двете?

Новият модел на дистанционна работа доказа, че присъствието в офиса не е задължително условие, за да бъде свършена една задача. Външният маркетинг отдел внася допълнителна гъвкавост по отношение на услугите, от които се нуждае вашия бизнес:

КЛАСИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ ОТДЕЛ ВЪНШЕН МАРКЕТИНГ ОТДЕЛ ИЛИ
МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЯ

Маркетинг отделът на една компания включва от един, до група служители със специализиран профил, като акаунт мениджър, маркетинг мениджър, копирайт, дизайн, уебдизайн, програмисти и други.

Предимства:

• За отдела отговаря постоянно ангажиран с бизнеса ви служител, който „стикова“ всички дейности по рекламата (вътре в самия отдел, или заедно с външна маркетинг агенция, напр. програмисти, дизайнери и др.)

• Екипът е винаги на разположение и нает, за да е посветен на нуждите на фирмата. Фокус: постоянно присъствие и доставка на услугата

Маркетинг отделът/агенцията възлага задачите на професионалисти, които предоставят рекламни услуги без ограничение на форматите - като отделна услуга, на абонаментен принцип или цялостна поддръжка.

Предимства:

• Акаунт мениджър, посветен на вашия бизнес, с опит в различни сфери, вследствие от поддръжка на разнообразие от акаунти

• Екип от професионалисти, които непрекъснато се развиват, всеки в своята област, работейки по разнообразие от проекти. Фокус: ефективни услуги и продукти към клиентаи

• Гъвкавост вътре в екипа - смяна на един служител с друг, ако клиентът не е доволен с предлаганите решения

• Консултации с експерт, ако нуждата на вашия бизнес е да се разраства, променя или адаптира

• План, стратегии и нови идеи, без обвързване

• Включване или изключване на услуги, без те да са постоянен ангажимент или вече ненужна част от трудовата характеристика на постоянно наетия служител

• Спестяване от разходи: отпуски, осигуровки, софтуер

• Голям обем услуги на цената на един служител

Цената

Маркетинг агенциите се смятат за скъпа услуга, поради което, малкият и среден бизнес не се възползва от тях, освен в случаите на периодични дейности, като организиране на събитие или еднократна кампания.

Абонаментните планове на външният маркетинг отдел (какъвто е 6 elements за част от своите клиенти), позволява да получите пълен набор маркетинг услуги на цената на един служител.

2020 – Живот в мрежата

Никога в историята на Интернет, присъствието в Мрежата не е било толкова мащабно, по всички възможни критерии – геолокация, пол, възраст, социален статус, интереси, използвайки пълното разнообразие от устройства, социални платформи, сайтове и приложения.

Препоръките на социалната мрежа (Фейсбук/ Инстаграм) за маркетинг и реклама по време на КОВИД 19 кризата отчитат, че 94% от хората, които гледат телевизия, го правят с телефон в ръка, като най-гледаният формат са видеата със субтитри и Stories публикациите в социалните мрежи. Времето прекарано онлайн през периода на извънредно положение и относителната гъвкавост, с която работещите от вкъщи разполагат, за да са активни в сайтове и приложения извън работните, правят социалните мрежи и сайтове най-търсената среда за комуникация и реклама.

Пренасочването на бизнеса към онлайн средата също е масово и конкуренцията е висока. Предимство имат рекламите с необичайни и малко използвани формати, уникално послание и гъвкав пласмент.

6 ELEMENTS ПРЕДЛАГАТ СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ДО 31 МАЙ 2020.
ПОПИТАЙТЕ НИ ЗА ОФЕРТА СЕГА!

Previous

Маркетинг за фармацевтичната индустрия

Next

Как се развива уебдизайнът
през 2020 г.