Digital Marketing

Маркетинг 3.0 –
Инфлуенсъри в действие

Marketing 2021

Рекламата посредством личности с влияние, каквито са инфлуенсърите, се доказа като успешен маркетинг канал за бизнеса. В сътрудничество с новите си партньори – инфлуенсърите, брандовете достигат гарантирана аудитория и улесняват представянето на продукта си, благодарение на лоялността на последователите. Симбиозата между бизнеса и инфлуенсърите се превърна в приоритет сред професионалните маркетинг услуги.

За самите инфлуенсъри средата е отлична: Инстаграм е технически улеснен, предлага различни формати на видеа, reels, изображения, карусели, стори и др. и е оборудван с полезни маркетинг инструменти: статистики за посещаемост, реактивност и ангажимент на аудиторията. Целият този спектър от услуги позволява на потребителя да стане свой собствен агент, мениджър, счетоводител и асистент и да промотира както себе си, така и своите дейности, без ограничение на аудиторията в световен план.
Тази уникална позиция отвори хиляди възможности пред различните таланти, страсти и занимания на инфлуенсъра.
С едно малко, но важно условие: да пробият сред огромна к о н к у р е н ц и я…

Инстаграм се появи през 2010-та година, а днес вече има над 1 милиард активни потребители месечно. Повече от половината от тях използват приложението всеки ден.

Макар и не най-голямата социална мрежа (Facebook все още държи лидерските си позиции), Инстаграм е каналът с най-висока ангажираност (engagement), превръщайки много от традиционните канали в недостатъчно ефективни.

Над 1млрд. Stories се отварят всеки ден, а 44% от хората, които ги отварят, са отишли на уебсайта, към който те препращат, за да получат повече информация, като правят това дори когато в рекламата не е посочен линк (т.е., проявяват автентичен интерес). Тази огромна реактивност и ангажираност на аудиторията правят Инстаграм съвършения канал за реклама.
Ето защо включването му в маркетинговата стратегия е абсолютно задължително за всички, които искат да рекламират успешно.

Инстаграм е платформа, в която успешно съществуват и си сътрудничат потребителите и бизнесът:
• Инфлуенсърите, създаващи качествено съдържание, печелят доверието на аудиторията.
• Брандовете могат да открият лицата, които най-правилно да предадат тяхната идея и да се превърнат в своеобразни посланици на марката.
• Средата е динамична – всеки ден изгряват „нови звезди“ и залязват довчерашните популярни лица.

6 elements е свързващото звено между инфлуенсъри и брандове.

Какво значи това за бизнеса?

• Заедно избираме посланията, които искаме да предадем.
• Целеполагаме – избираме водещия елемент за дадена кампания – продажби, brand awareness, лансиране на нов продукт;
• Разпределяме съдържанието към отделни инфлуенсъри така, че да не се получава дублиране и негативен flood от еднаква информация, която отблъсква потребителите.
• Осигуряваме точен списък на най-подходящите за вашия бизнес Инста потребители и акаунти, с цени и гаранция за качествено съдържание.
• Предлагаме инфлуенсърите, които говорят с гласа на бранда и се припокриват с ценностите, заложените в неговото ДНК.
• Грижим се за гладката и бърза комуникация между страните.
• Гарантираме качество на продукцията; от неформален тон и вирален ефект, до професионални услуги по копирайт и заснемане.
• Даваме прозрачни условия и подробни данни за постигнатите резултати за реализираните кампании.
• Имаме дългогодишен опит в анализа, осчетоводяването и финалните репорти за ефективност за всяка съвместна продукция.

Какво значи това за инфлуенсърите?

Искате ли да работите в нови мащаби или да задържите позициите си в социалните мрежи?
Професионалната намеса на агенция може да увеличи между 20 и 40% ефективността на акаунта*

• Сформираме ясни критерии за посланието, което желаете да предаде на своята аудитория.
• Проактивно предлагаме Инстаграм профила на клиентите в портфолиото на 6 elements.
• Посочете ни бранд, с който мечтаете да работите, а ние ще превърнем мечтата в цел!
• Поемаме цялата комуникация с брандовете, като така пестим време, за да се фокусирате върху създаването на качествено съдържание.
• Грижим се за всички договорни и счетоводни дейности, включени в процеса.
• Работим с екип – фотографи, дизайнери, копирайт, дигитален маркетинг – всеки от които е на ваше разположение за консултации и продукция.
• Осигуряваме статистики и анализ на ефективността и осчетоводяване на цялостната продукция, вместо вас.
• Можем заедно да реализираме и най-смелите идеи, пробивайки в една силно конкурентна среда!

*Instagram Agency planning toolkit © Facebook 2020

Ако сте бранд, който иска да улесни комуникацията си с инфлуенсъри, или сте човек с развит Инстаграм профил, който има нужда от съдействие, за да разкрие пълния си потенциал, свържете се с нас!

Previous

Design Thinking

Next

10 неща, които да НЕ правите
в Instagram