Brand

Хостинг компании и хостинг решения

Marketing 2022

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УСЛУГИ, ПОДДРЪЖКА И ПРОДАЖБА В БЪЛГАРИЯ

Клиент: водеща компания за продажба на хостинг услуги [undisclosed client]

Хостинг услугите в България следват световните тенденции за нарастване на търсенето и предлагането на услугата, с възходяща права на общия обем от хостинг услуги и хостинг доставчици, формирана от увеличаващите се на българския пазар български и чуждестранни компании, както и нарастващите услуги с допълнителна стойност (трафик, пространство, бекъп, поддръжка и др.).

COVID19 пандемията създаде среда на увеличена употреба на потреблението на Интернет и Интернет базираните услуги – дистанционен достъп, уебсайтове, онлайн покупки и др. и дигитализиране на традиционно офлайн-ориентирания бизнес. Променената дигитална среда бързо повиши търсенето на качествена и евтина услуга по сървърно обслужване, като решенията със споделен хостинг, като сегмент от общата хостинг услуга се очаква да нараснат с 20% (2020-2027). Dedicated hosting или самостоятелният хостинг е с 18.4% пазарен дял през 2020, като основните играчи САЩ, Канада, Япония, Китай и Европа се очаква да доведат до 13.4% растеж в сегмента.

Общата конкурентна среда е динамична, а развитието на услугата хостинг е трудна за прогнозиране, поради бързото развитие на новите технологии в сектора и нарастващото доверие в споделения хостинг (който традиционно се определя като „по-несигурен“ в маркетинг кампаниите, целящи закупуването на по-доходоносния dedicated server). Благоприятни условия за развитие на услугата хостинг в България са увеличеното търсене и достъпните като цена дигитални маркетинг канали (социални мрежи и SE ресурси). Остава актуално и класическото предимство на всеки продукт: да се предложи качество на добра цена.

Проучването разглежда данни и отделни акценти от пазара на хостинг услуги, като разкрива

ПАЗАРНА СРЕДА НА УСЛУГИТЕ ЗА ХОСТИНГ

• Как излизането на нови компании на пазара е в пряка връзка с доходността на дейността, предлагането на услуги по хостинг и обработка на данни и какви фактори водят до увеличено търсене на тези услуги.

• Как статистическите данни за темп на нарастване на броя заети лица в сектора, в комбинация с над ХХ% растеж на възнаграждението повлияват сектор IT/за страната, както и списък по приоритети на комплексността на уменията, търсени за всяко от отделните нива на компетентност и мениджмънт в индустрията.

•  Оценка и графично разполагане на високотехнологични събития, които инициират резки промяна в сектора и области, които улесняват навлизането на нови компании.

•  Хостингът като услуга е корелативен с тенденциите в използването на Интернет и достъпът и съхранението на данни.

•  Преки фактори, които формират динамиката на използване на хостинг услугите (Интернет, виртуални услуги, уебсайтове и функционалности; как онлайн магазините и спецификите на аудитория Millennials, Gen Z, Gen Alpha се отразяват на общата пазаруваща компонента, хибридния труд в организациите, Big data, нарастващата нужда от киберсигурност и др.)

ХОСТИНГ УСЛУГИ

• Развитие на услугата в облак или извън in-house сървър ресурсите. Профил на клиента, избиращ облачни платформи и центрове за данни (AWS, Google, Azure) съпоставен с изборът на хостинг услуги, предлагани от малки и средни доставчици.

• Как разделянето на услугите като гарантирани и допълнителни повлиява на цената към потребителя; анализ на маркетинг комуникационните елементи оправдаващи високите цени.

• Промотиране на услугата хостинг с гарантирани услуги: сигурност, бекъп, инструменти за ускоряване на сайтовете, улеснения за работа с WordPress платформи, техническо и клиентско обслужване и др.

• Промотиране на услугата хостинг през допълнителна стойност: управление и оптимизация на пространство, нива на достъп, вариации на услуги свързани с виртуален сървър (VPS), нает сървър или cloud услуги, вариации на услуги по управление на акаунта- имейл акаунти, домейни, файлове, приложения, бази данни и др.

• Детайлен анализ на аудитория България и разпределение на пазара съобразно предлаганите услуги по споделен хостинг, cloud хостинг, VPS хостинг, Dedicated хостинг (нает сървър / Dedicated сървър)

• Цени на хостинг услугите: проучването разглежда цената като фактор за покупка/ избор на хостинг услуга; елементи на избора – качество на услугата (скорост, достъп, обем данни), цена и поддръжка. Промоциите „първа година“ като тренд в страната и чужбина.

Дигитализацията на бизнеса се отразява на търсенето и предлагането на хостинг услуги, а нивото на компетентност на служителите е ключово, дори при наличието на ограничен сървърен ресурс.

Общата конкурентна среда е динамична, а развитието на услугата хостинг е трудна за прогнозиране, поради бързото развитие на новите технологии в сектора. Благоприятни условия за развитие на услугата хостинг в България са увеличеното търсене и достъпните като цена дигитални маркетинг канали (социални мрежи и SE ресурси). Остава актуално и класическото предимство на всеки продукт: да се предложи качество на добра цена.

Искате ли да работите в нови мащаби или да задържите позициите си в социалните мрежи? Можем заедно да реализираме и най-смелите идеи, пробивайки в една силно конкурентна среда!

Previous

Архитектурно студио ЕДА

Next

Проучване на нагласи – замърсяване и превенция