Case Study

Клиент: Chrono, Roche Diagnostics
Категория: цветни илюстрации, илюстрация за печатни издания, илюстрации за уеб
Изпълнител: 6 elements (Т. Яна Якова)

.

Рисуване на илюстрации по задание, описание или сценарий на клиента. Илюстрации за уеб и печатни издания. Изграждане на повествование и концептуални илюстрации по социално значима тема; Editorial and print illustrations; Illustrative approach to topic; Artwork for medical client; криейтив, криейтив илюстрации, създаване на илюстрации към текст.
Виж пълна информация за медицинското състояние прееклампсия на сайта на вносителите на теста – Хроно

Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF

Времето е всичко когато говорим за прееклампсия

Прееклампсията е сериозно мултисистемно усложнение на бременността, което се среща при 3-5% от бременните. Прееклампсията се определя като поява на хипертония и протеинурия след 20-та гестационна седмица.

Годишно над 500 000 жени умират от усложнения по време на бременността. Прееклампсията е водещата причина за смърт на родилката и плода в развитите общества.

.

.

Повишение на кръвното налягане, без предварителна история с колебания в кръвното налягане, придружена от появата на белтък в урината, повсеместно настъпили след 20-тата седмица на бременността са сигнал за сериозен проблем.

.

Необичайно внезапно главоболие, задух, замъгляване или временна загуба на зрение, болки под ребрата, в дясно, типично за бременността, но тежко гадене или повръщане, намален обем урина, внезапно повишаване на теглото и отоци по лицето.

Основната причина за развитие на състоянието е ограниченият приток на кръв към плацентата поради стеснението на артериите, кръвоподаващи към плода. Ограничаването на потока на кръвта забавя растежа и развитието на плода, води до риск от преждевременно раждане и застрашава на първо място живота на родилката, както и оцеляването на плода.

Без лечение, прееклампсията може да доведе до сериозни, потенциално фатални, усложнения, както за майката, така и за плода.
Единственото работещо лечение е предизвиканото раждане.

Тестът Elecsys® проследява нивата на 2 протеина – sFlt-1 и PlGF. При нива под 38 може да се прогнозира отсъствието на данни за прееклампсия в период от една седмица. При повишени нива, може да се очаква развитие на състоянието по-рано от 4, до 5 седмици преди проявата му.

Провеждането на ранен тест води до подходящо и навременно насочване към специализирани центрове и намалява перинатална заболеваемост и смъртност с 20%.

Previous

Home Boutique